Što škole misle o suradnji sa udrugama u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja?

O AKTIVNOSTI

Kakva je Vaša suradnja s udrugama? 

Ako radite u odgojno-obrazovnoj ustanovi, pozivamo Vas na ispunjavanje upitnika kojim se želi dobiti uvid o predispozicijama, preprekama i mogućnostima za kvalitetnu suradnju između odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja. Krajnji je cilj izraditi model koji će odgovoriti na uočene potrebe za povećanjem kvalitete provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Upitnik se sastoji od dvadesetak pitanja a samo ispunjavanje traje oko petnaest minuta. Molimo Vas da upitnik ispunite najkasnije do 17. rujna 2021. godine.

Upitniku možete pristupiti pomoću sljedećeg linka: https://limesurvey.srce.hr/244395?lang=hr

Više o projektu MODUS - civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje

Istraživanje se provodi u sklopu projekta „MODUS - civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje“  kojeg provode Udruga "Delta", Centar za građanske inicijative Poreč, Udruga za rad s mladima „Breza“ iz Hrvatske i Menneskerettighetsakademiet iz Norveške. Projekt je podržan s € 135.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Projekt je usmjeren jeutjecanju na specifične izazove u provedbi građanskoga odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Neovisno o modelu implementacije, prisutan je nedostatak sistematizirane suradnje škola s OCD-ima kao dionicima koji mogu sadržajno i metodološki uvelike doprinijeti povećanju kvalitete provedbe GOO-a te pružiti podršku osobama koje ga provode. Osim toga, obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnog osoblja nije adekvatno i usustavljeno, što često dovodi do manjka sadržaja i metoda primjerenih potrebama učenika i učenica. 

Opći cilj projekta je jačanje demokratske kulture, građanske svijesti i sudjelovanja građana kroz uspostavu usustavljene međusektorske suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje provedbe građanskoga odgoja i obrazovanja, a specifični ciljevi su: povećati kvalitetu edukacije za građanska i ljudska prava te ojačati međusektorsku i unutar sektorsku suradnju u provedbi GOO-a.

Ciljevi projekta će se postići kroz aktivnosti: istraživanje potreba ciljanih skupina; edukacije za ciljane skupine; izrada Modela suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i OCD-a; pilot-provedba Modela u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Osječko-baranjskoj županiji; izrada i diseminacija publikacije o Modelu i kataloga aktivnosti OCD-a na županijskim razinama.

Imate pitanja ili želite sudjelovati u projektu? 

Javite nam se na [email protected] ako se škola u kojoj radite nalazi na području Primorsko-goranske županije. Ako se nalazi na području Istarske županije, javite se na [email protected], a ako ste na području Osjećko-baranjske županije, javite se na [email protected]