Objavili smo izvještaj istraživanja savjeta mladih!

O AKTIVNOSTI

Na poveznici (.pdf) je objavljen Izvještaj istraživanja iskustava i potreba savjeta mladih i predstavnika i predstavnica jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kroz istraživanje u sklopu projekta „Savjeti mladih - kako dalje?“ provedena je analiza stanja i potreba savjeta mladih te gradova, općina i županija. Riječ je o prvom takvom istraživanju u Hrvatskoj.

Za potrebe pripreme istraživanja osnovana je radna skupina u koju su uz projektne partnere bili uključeni i predstavnici ciljanih skupina. Anonimnom upitniku pristupilo je 194 predstavnika i predstavnica jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 200 članova i članica savjeta mladih. U četiri fokusne grupe sudjelovalo je 20 sadašnjih ili bivših članova i članica savjeta mladih. Dodatno, analizom se obuhvatilo 13 programa rada savjeta mladih za 2023. godinu.

Zaključci istraživanja služit će za usavršavanje postojećih edukacija za savjete mladih, kao i za izradu prijedloga i smjernica za osiguravanje kvalitetnog rada savjeta mladih i participacije mladih u donošenju odluka. 

Istraživanje je provedeno u sklopu projekta „Savjeti mladih - kako dalje?“ usmjerenog na jačanje zagovaračke pozicije organizacija civilnog društva i osnaživanje smislene participacije mladih u savjetodavnim tijelima na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt u partnerstvu provode norveška Općina Lindesnes, Udruga „Delta“, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj te Info zona kao nositelj projekta.

Projekt „Savjeti mladih - kako dalje?“ podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Vidljivost kako dalje