25/05/2022

Demokrac(i)JA u školi: vijeća učenika i roditelja

O AKTIVNOSTI

Održale smo radionicu s ciljem povećanja znanja i vještina studentica Učiteljskog fakulteta za rad i uključivnaje vijeća učenika i učenica, odnosno roditelja u svoju praksu. 

Nakon uvodnog predstavljanja, studentice su proučile zakonsko uređenje i procijenile razinu participacije koje takav zakon predviđa. Raspravljale smo o njihovim stavovima o važnosti, smislenosti i načinima uključivanja ovih tijela, kao i njihovog budućeg rada s učenicima i učenicama te roditeljima koji će biti njihovi članovi. Također, predstavile smo im nalaze svojeg istraživanja rada vijeća učenika iz 2020. godine (KLIK), kao i priručnik Preporuke za uključivanje vijeća učenika/ca u donošenje odluka koje se tiču učenika/ca u kriznim situacijama i izvan njih (KLIK). 

Uključivanje učenika, učenica i roditelja u odlučivanje u školi, kroz razna tijela i aktivnosti, dio su procesa demokratizacije škola i mogućnosti primjene građanskih kompetencija, kao i učenja od malih nogu! 

Studentice su na kraju putem grupnog rada osmislile na koji način će motivirati svoje učenika i učenice i roditelje da se prijave za rad tijela, te na koji će način s njima surađivati da se svi potencijali takvog sudjelovanja iskoriste. Studentice su pokazale da su osvijestile važnost vijeća učenica i učenika i roditelja te su u svojim prijedlozima otišle i korak dalje te predložile način na koji će surađivati sa svim učenicima i učenicama, kao i roditeljima u donošenju odluka vezanih uz osmišljavanje i provedbu programa!