18/07/2022

Edukacija o važnim temama: održivi razvoj, prava osoba s invaliditetom, spolna i rodna ravnopravnost

O AKTIVNOSTI

Pružila nam se prilika za edukaciji nastavnika_ca i stručnih suradnika_ca o važnim temama građanskog odgoja i obrazovanja: održivi razvoj, prava osoba s invaliditetom, spolna i rodna ravnopravnost. Stoga smo 7. i 8., odnosno 13. i 14. srpanj provele u društvu srednjoškolskih djelatnika_ca škola iz Opatije (Ugostiteljska škola Opatija), Krka (Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir), Malog Lošinja (Srednja škola Ambroza Haračića), Crikvenice (Srednja škola dr. Antuna Barca) i Karlovca (Trgovačko-ugostiteljska škola), njih čak 62!

Cilj edukacije bio je podizanje svijesti o važnosti horizontalnih načela, promicanju ravnopravnosti spolova, zabrani diskriminacije, jednakih mogućnosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom te održivog razvoja

opatija svi

Slika 1. Edukacija u Opatiji.

Održivo!

Sa sudionicima_ama smo razgovarale o složenoj definiciji održivog razvoja, a oni su osmišljavali načine na koje ciljeve održivog razvoja mogu približiti svojim učenicima_ama. Bogato je iskustvo nastavnika_ca, kao i projekti koje već provode pa nas je posebno veselilo vidjeti rađanje ideja za nove projekte i razmjenu znanja kolega_ica na licu mjesta. Željele smo nastavnicima_ama predstaviti iskustvene metode koje mogu koristiti u radu s učenicima, stoga su odigrali ekološki kviz te računali svoj ekološki otisak. Velik je broj planeta koji bi bio potreban da održi navike života: 6 za opatijske, a čak 8 za karlovačke polaznike_ce! Osim u osobnim navikama koje je nešto lakše promijeniti, razlog leži i u strukturnim, odnosno društvenim problemima poput organizacije javnog prijevoza i/ili neuređenosti sustava odlaganja smeća.

Uključivo!

Nastavnici_e su podijelili svoja iskustva i prakse uključivanja učenika s teškoćama u razvoju i/ili učenju u nastavu. Karlovački nastavnici_e posebno su istaknuli problem odrađivanja prakse učenika_ca, gdje često nalaze na nerazumijevanje poslodavaca_ki. Raspravili smo i razliku razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna, te promišljali razloge za i protiv inkluzije učenika_ca s invaliditetom u redovno školovanje. Argumenti ZA bili su poglavito usmjereni većoj empatiji među učenicima_ama, profesorima_cama, kao i porastu samopouzdanja učenika_ca s invaliditetom. Škola bi tako postala uključivija i prepoznatljiva, kažu, a zajednica bi dobila produktivne radnike_ce, kao i manje opterećenje socijalnog fonda. Razlozi protiv uglavnom su se ticali važnost mogućnosti izbora a ne nametanja oblika uključivanja osobama s invaliditetom, nedovoljnim kapacitetima škole, kao i slabom podrškom samim nastavnicima_ama. Sudionici_e su dobili priliku ocjenjivati digitalnu pristupačnost portala po svom izboru, gdje su primijetili da je ona uglavnom osigurana kod portala javnih tijela, no nezadovoljavajuća na informativnim portalima koji se češće koriste.

Ravnopravno!

Potakle smo sudionike_ce na promišljanje definicije roda i spola, gdje su podijelili i svoje viđenje promjene definicija kroz povijest. pomoću vježbe Barometar stavova sudionici_e su raspravili o položaju i ravnopravnosti žena u obrazovanju, radu i na pozicijama moći, odnosno politici. Mišljenja su bila raznolika, no zaključak o važnosti ravnopravnosti i slobode izbora bio je isti. Drago nam je da nastavnici_e prepoznaju važnost rodno osjetljivog obrazovanja!

karlovac svi

Slika 2. Edukacija u Karlovcu.

Što smo postigle?

Na temelju informacija prikupljenih evaluacijskim obrascima od 54 sudionika_ce, vidimo da je njihovo znanje poraslo u svim ispitanim temama edukacije (Slika 3). Sudionici_e su najviše naučili o Agendi 2030 i ciljevima održivog tazvoja, kao i elementima ekološkog otiska. Posebno nam je drago što svoje znanje nakon provedene edukacije sudionici_e u prosjeku ocjenjuju ocjenom vrlo dobar te se nadamo da se sada osjećaju osnaženo i spremno za rad s učenicima_ama! 

 

SLIJA SVE

Slika 3. Usporedba znanja sudionika_ca o navedenim temama prije i poslije provedbe edukacije (1 – 5) 

Edukaciju smo provele za naručitelja Ugostiteljska škola Opatija, koja je nositelj projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu UP.03.3.1.0003. Projekt je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 58.683.119,88 kuna. Nositelj projekta jest Ugostiteljska škola Opatija, dok se vrijeme provedbe projekta odnosi na razdoblje od 1. travnja 2020. do 1. prosinca 2023. godine.