09/11/2020

"Putuj, uči, volontiraj!" u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića Rijeka

O AKTIVNOSTI

Za početak Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, 9.11.2020. održale smo predavanje „Putuj, uči, volontiraj!“ s ciljem upoznavanja učenika i učenica s mogućnostima za osobni i profesionalni razvoj kroz programe i projekte mobilnosti mladih u drugim zemljama EU. Interaktivno predavanje u trajanju jednog školskog sata popratilo je 17 učenica i 8 učenika Ekonomske škole Mije Mirkovića u Rijeci.

Kroz ovu temu učenici i učenice su se pobliže upoznali/-e s Erasmus+ mogućnostima za mobilnost općenito, s posebnim naglaskom na Razmjene mladih i Europske snage solidarnosti. Razmjene mladih okupljaju mlade od 13 do 30 godina iz različitih zemalja koji se upoznaju, žive zajedno i surađuju na zajedničkim projektima u periodu od 5 do 21 dan. Europske snage solidarnosti kroz tri vrste projekata pružaju mladima šansu za stjecanje novih znanja i vještina: volontiranje, stažiranje i zaposlenje te projekti solidarnosti.

Nakon predstavljanja osnovnih informacija o programima, formalnim uvjetima za sudjelovanje i prijavu, učenici i učenice su kroz diskusiju podijelili/-e svoja viđenja o programima, interesu za sudjelovanje, kao i pozitivnim aspektima i izazovima mobilnosti mladih.