Glas (vijeća) učenika u vrijeme COVID-19: sastanak s institucijama

O AKTIVNOSTI

U petak 18.12.2020. od 14 do 15h održao se sastanak projektnog tima „I mene se pita – glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19“ s predstavnicima Ureda potpredsjednika Vlade, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Na sastanku su prisustvovali: potpredsjednik Vlade Boris Milošević, savjetnik Ureda potpredsjednika Vlade Nemanja Relić, prof. Momir Karin, pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja, državna tajnica Željka Josić, dr.med. iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, dr.sc. Arijana Mataga Tintor, savjetnica za djecu u gradskoj upravi Velike Gorice, dugogodišnja suradnica Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, kao i predstavnici svih partnerskih organizacija projekta „I mene se pita –glas Vijeća učenika u vrijeme COVID-19“: Maša Cek (projektna voditeljica Udruge Delta), Jovana Kepčija Pavlović (projektna voditeljica i programska asistentica Mreže Mladih Hrvatske), Silvia Žufić Dujmović (koordinatorica Centra za građanske inicijative Poreč), Sunčica Damjanović (koordinatorica programa demokracija i aktivno građanstvo Centra za građanske inicijative Poreč), Ines Novak (predsjednica Dječje kreativnog centra „DOKKICA“) i Goran Biličić (voditelj projekata i programa Info zone).

Nakon uvodnog predstavljanja i uvoda u temu u kojem se naglasila važnost participacije djece, a dr.sc. Arijana Mataga Tintor okupljenje je upoznala s rezultatima zadnjih istrživanja na temu participaciju djece u školama, Jovana Kepčija Pavlović  iznijela je prijedloge i preporuke za unaprjeđenje projektnog tima kako slijedi:

1) Uvrštavanje preporuke za organizaciju rada vijeća učenika u Modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021.

2) Praćenje i osiguravanje participacije učenika u organizaciji rada odgojno-obrazovnih ustanova u uvjetima pandemije COVID-19

• Podržati odgojno-obrazovne ustanove u uključivanju učenika putem jasnih smjernica za rad s vijećima učenika

• Pratiti provođenja Zakona o odgoju i obrazovanju vezanog uz organizaciju rada vijeća učenika (čl. 71) u pandemiji COVID-19

• Osigurati javno dostupne podatke o mišljenju učenika i/ili vijeća učenika o organizaciji rada odgojno-obrazovnih institucija i ostvarenju njihovih prava u pandemiji COVID-19

3) Uključivanje učenika u rad državnih institucija koje upravljaju odgojno-obrazovnim politikama u pandemiji COVID-19

• Uključivanje povratne informacije o zadovoljstvu učenika uvjetima rada i mjerama u daljnje odlučivanje o istima

• Ostvarivanje suradnje i/ili savjetovanja s predstavnicima učenika na nacionalnoj razini (npr. Nacionalno vijeće učenika) u upravljanju odgojno-obrazovnim politikama u pandemiji COVID-19

Prof. Momir Karin, pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja, poručio je da je projektni tim provedbom ovog projekta na pravom tragu i da bi volio da za provedbu ovog projekta čuju i sve ostale škole u ostalim regijama koje nisu uključene u projekt. Podržao je predložene preporuke i  stavio sebe i svoje ministarstvo  na raspolaganje kako bi te preporuke bile dostavljene svim škola u Hrvatskoj.

Dr. med. Željka Josić predstavila je aktivnosti koje Središnji državni ured za demografiju i mlade provodi u doba pandemije, odnosno da putem video konferencija sa srednjim školama održavaju kontakt sa učenicima/-cama  i prate kako se osjećaju i koje probleme imaju.

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević iznio je da mu je vrlo važno da je čuo ove informacije, da je kod njega osvijestilo probleme koji su vezani uz Vijeće učenika/ica  te kako će ih  poduprijeti kad dođu od strane  ministarstva na njegov stol. Izrazio je zadovoljstvo prisutnošću institucija koje iznesene prijedloge i preporuke mogu provesti u djelo.

Maša Cek je na kraju zahvalila na odazivu na sastanak, izrazila zadovoljstvo što je od strane institucija prepoznao i podržao nastojanja koja kroz projekt želimo postići te je posebno zahvalila g. Kirinu na podršci  te najavila daljnje kontakte s ministarstvom.

Sastanak se proveo u sklopu projekta "I mene se pita! - glas vijeća učenika u vrijeme COVID-19" kojeg provode Udruga "Delta", Mreža mladih Hrvatske, Centar za građanske inicijative Poreč, Dječji kreativni centar "DOKKICA" i Info zona. Projekt je podržan s € 4.997,18 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.