Akcija za 5!

Akcija za 5!

Akcija za 5! nastala 2015. godine povodom obilježavanja 10. godišnjice projekta "Mislim globalno, djelujem lokalno" koji se kontinuirano održava u Rijeci.

Cilj projekta „Akcija za 5!“ je pružiti mogućnost mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. 

Projektom „Akcija za 5!“ mladi između 14 i 19 godina jedan dan će simulirati rad Gradskog vijeća (od pripreme projekata, debate, glasovanja) u središnjem događanju naziva „Akcija za 5!“. Samo će jedna grupa učenika pobijediti te će u razdoblju koje slijedi nakon „Akcija za 5!“ i realizirati svoj projekt, a za što je Grad Rijeka osigurao iznos od 5.000,00 kuna. Sadržajno će se projekti baviti jednom od preporuka proizašlih iz procesa strukturiranog dijaloga, dok će se sama tema odrediti u dogovoru sa članovima Savjeta mladih Grada Rijeke.

Projekt provodi Udruga Delta uz financijsku i logističku podršku Grada Rijeke.