Mislim globalno, djelujem lokalno!

Dan akcije

U svibnju 2006. godine Aleksandra Vinkerlić, kao koordinatorica Regionalnog ureda GONG-a u Rijeci, i grupa aktivista različitih organizacija iz jugoistočne Europe posjetili su nizozemski Centar za građansku participaciju ( Instituut voor Publiek en Politiek) u Amsterdamu kako bi se upoznali s inovativnim projektom uključivanja mladih ljudi u procese donošenja odluka na lokalnoj razini pod nazivom „Find Your Way in Local Government“. Rezultat tog posjeta bila je provedba pilot-projekta pod nazivom „Misli globalno, djeluj lokalno!“ u Gradu Rijeci već najesen iste godine, od rujna do prosinca 2006. godine, a uskoro se je projekt počeo provoditi i u Gradu Pazinu.

Grad Rijeka nominirao je projekt „Misli globalno, djeluj lokalno“ kao Naj-akciju za djecu i mlade te je projektu dodijeljena Povelja za uzorno provedenu akciju za djecu i mlade. Ta se Povelja dodjeljuje izabranim gradovima između onih koji sudjeluju u inicijativi Gradovi i općine prijatelji djece, koju je 1996. godine pokrenuo UNICEF.

Projekt „Mislim globalno, djelujem lokalno!“ odgovara na potrebu za aktivnijim sudjelovanjem mladih osoba u političkom i društvenom životu lokalne zajednice te na problem negativnog stava mladih prema politici i javnom angažmanu općenito. Cilj ovog projekta je potaknuti i povećati aktivno sudjelovanje mladih u lokalnoj zajednici i time smanjiti nepovjerenje mladih prema političkom sustavu i institucijama vlasti odnosno nepovjerenje političkih institucija i društva prema mladima, povećati uključenost mladih u procese donošenja odluka na lokalnoj razini te potaknuti aktivizam i volonterski rad mladih te njihovo uključivanje u rad udruga i građanskih inicijativa.

Više o provedbi ovog projekta od 2006. do 2009. godine dostupno je ovdje.

Od 2010. godine Delta kontinuirano provodi ovaj projekt u Gradu Rijeci i Gradu Opatiji.