01/06/2017

VOLLUMEN - širenje mreže školskog volontiranja

O AKTIVNOSTI

Projekt „VOLLUMEN – širenje mreže školskog volontiranja“ provodi se u Primorsko – goranskoj županiji, u razdoblju od 01.lipnja 2017. – 30.svibnja 2019. godine. Projekt provodi udruga Delta u partnerstvu s udrugom za razvoj civilnog društva SMART te dvije škole iz Rijeke: 1) Osnovna škola Vežica i 2) Prva riječka hrvatska gimnazija.

           

Projekt se provodi u sklopu operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. te su sredstva za provebu osigurana iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“.

 

Cilj projekta je unaprijediti kapacitete odgojno – obrazovnih ustanova za razvoj kvalitetnih i održivih volonterskih programa odgoja za volontiranje i školskog volontiranja, potaknuti djecu i mlade na aktivno građanstvo i uključivanje u volonterske aktivnosti u osnovnim/srednjim školama i u zajednici te promicati vrijednost i vrednovanje odgoja za volontiranje u Primorsko – goranskoj županiji, ali i šire.

 

 

Primarni korisnici su odgojno-obrazovne ustanove (OŠ, SŠ, učenički domovi) s područja Primorsko - goranske županije te djeca i mladi u dobi od 10 - 18 godina (učenici i učenice od 5. razreda OŠ do 4. razreda SŠ s područja Primorsko-goranske županije).

 

 

Aktivnosti u projektu provode u unutar i izvan odgojno – obrazovnih ustanova, a uključuju:

 

(1)   3 dana izobrazbe o menadžmentu programa odgoja za volontiranje za djelatnike osnovnih škola

(2)   6 dana izobrazbe o menadžmentu programa školskog volontiranja za djelatnike srednjih škola

(3)   izradu preporuka za unaprjeđenje školskog kurikuluma u području građanskog odgoja i obrazovanja

(4)   24 izobrazbe o volontiranju, pravima i obvezama volontera, aktivnom građanstvu, osmišljavanju i provođenju volonterskih akcija i mogućnostima volontiranja za djecu i mlade.

(5)   20 volonterskih akcija u odgojno-obrazovnim ustanovama

(6)   2 „coffee bara“ na temu volontiranja za učenike srednjih škola, gdje će imati prilike upoznati se s aktivnostima različitih udruga

(7)   izradu školskih literarnih i likovnih radova za učenike osnovnih škola, gdje će imati prilike promišljati o temi volontiranja.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ te uz sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Dodijeljena sredstava za provedbu projekta iznose 1 196.958,72 kn.

Kontakti osoba za više informacija:

Maja Uršić Staraj, izvršna direktorica

E: [email protected]

Maša cek, voditeljica projekta

E: [email protected]