Inicijativa Želimo zdravu hranu

Inicijativa Želimo zdravu hranu

„Želimo zdravu hranu“ inicijativa je mladih čiji je cilj doprinijeti razvoju aktivnog sudjelovanja mladih na području grada Rijeke. Mladi kroz aktivan angažman zagovaraju zdraviju prehranu srednjoškolaca. Projekt provode učenici  iz šest riječkih srednjih škola i ostali zainteresirani mladi uz podršku udruge Delta. Projekt je financirala Europska komisija kroz program Mladi na djelu

 

Kako bi podigli razinu svijesti šire javosti o zdravoj prehrani, srednjoškolci organiziraju okrugli stol, javnu tribinu te tiskaju letke kako bi potaknuli mlade na aktivan angažman u ukazivanju na problem nepostojanja zdrave prehrane za srednjoškolsku populaciju.

 

Sudjelovanjem u raspravama te izvršavanjem zadataka kroz timski rad, učenici proaktivno pristupaju zagovaranju svojih interesa. Kako bi omogućili trajno uključivanje svih društvenih aktera u rješavanje problema mladih, grupa potiče osnivanje zagovaračke platforme.

U tu svrhu Inicijativa je izradila web stranicu: http://zdravifrizider.com/

 

Sa svrhom poticanja većeg broja mladih na uključivanje u inicijativu, učenici će tiskati brošuru s informacijama o projektu popraćenim naputcima za zdravu prehranu.

 

Projekt se provodi od listopada 2013. do ožujka 2014. godine.