Mladi u riječkom programu

Mladi u riječkom programu

Udruga Delta provodi projekt „Mladi u riječkom programu“ čiji je cilj upoznati mlade s područja grada Rijeke s lokalnim politikama za mlade i omogućiti im sudjelovanje u izradi Lokalnog programa za mlade. U projektne aktivnosti - 6 fokus grupa i izdavanje publikacije "Lokalni program za mlade Grada Rijeke" - uključit će se 48 mladih u dobi od 15 do 30 godina te predstavnici Grada Rijeke. Mladi srednjoškolci, studenti, aktivni, zaposleni i nezaposleni informirat će se o procesu izrade Lokalnog programa za mlade, sadržajem njegovog nacrta, odnosno finalne verzije, načinima uključivanja mladih u proces te će se konzultirati kako bi dali svoja mišljenja i preporuke na Nacrt Lokalnog programa za mlade. Sudjelovanje mladih u izradi Lokalnog programa za mlade Grada Rijeke osigurat će da se mišljenja i preporuke mladih integriraju u njegovu završnu verziju te da se lokalne politike za mlade temelje na stvarnim potrebama mladih riječana što u konačnici doprinosi podizanju kvalitete života mladih s područja Grada Rijeke.

Projekt financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije, kroz program Erasmus+, KA3. Provodi ga udruga Delta u suradnji s Gradom Rijekom i traje od svibnja 2017. godine do ožujka 2018. godine.

Delta provodi projekt "Mladi u riječkom programu" u sklopu područja "strukturirani dijalog". Više informacija o strukturiranom dijalogu nalazi se na stranici  sd.udruga-delta.hr