Program MRRAK

Program MRRAK

Program MRRAK (Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji) provode udruge SMART i Delta iz Rijeke i Pokretač iz Korenice. Program se provodi u partnerstvu i uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i dio je „Programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini“ koji se provodi u cijeloj Republici Hrvatskoj. Cilj Programa je pružanje podrške stvaranju učinkovitijeg neprofitnog sektora te aktivnog građanstva u Republici Hrvatskoj, a ostvaruje se besplatnim pružanjem usluga:

  • informiranja, putem biltena Mrrak.info, internetskih stranica http://www.mrrak.info i internetskih stranica organizacija provoditeljica Programa, mailing-lista, tromjesečnog biltena Info-SMART, info-točaka u gradovima i općinama te neposredno telefonom, faksom, e-mailom ili dolaskom zainteresiranih u ured;
  • savjetovanja, odnosno pružanja pravnih i računovodstvenih savjeta, te savjeta iz ostalih područja poslovanja organizacija civilnoga društva;
  • izobrazbe, odnosno provedbe edukacijskih radionica za predstavnike organizacija civilnoga društva i neformalnih grupa građana na različite teme iz područja menadžmenta neprofitnih organizacija.

Pravni savjeti o osnivanju udruga i pravnom okviru za rad udruga

Udruga Delta, Blaža Polića 2/IV, Rijeka, T/F: 051/337-279, [email protected]

www.udruga-delta.hr

Svakog ponedjeljka od 10:00 do 14:00 sati.

Računovodstvo neprofitnih organizacija

Knjigovodstveni servis „Alinea“, Pomerio 7, Rijeka, T: 051/331-815 begin_of_the_skype_highlighting 051/331-815 end_of_the_skype_highlighting, [email protected]

Uz prethodnu najavu na navedeni kontakt.

Ostala područja poslovanja organizacija civilnoga društva

Udruga SMART, Blaža Polića 2/IV, Rijeka, T: 051/332-750 begin_of_the_skype_highlighting 051/332-750 end_of_the_skype_highlighting, [email protected]

www.smart.hr

Svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Savjetovanje za udruge s područja Ličko-senjske županije

Udruga Pokretač, Josipa Jovića 80, 53230 Korenica, T/F: 053/756-353, [email protected]

www.udruga-pokretac.hr

Svakim radnim danom od 12.00 do 14.00 sati.

Više informacija o Programu MRRAK dostupno je na internetskim stranicama MRRAK-a.

Više informacija o programu Regionalni razvoj i regionalnim mrežama dostupno je na internetskim stranicama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Program MRRAK je dio cjelovitog Programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini kojeg provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.