Tko se boji velike zločeste krize? Strukturni dijalog o nezaposlenosti mladih

Tko se boji velike zločeste krize? Strukturni dijalog o nezaposlenosti mladih

U partnerstvu s Mrežom mladih Hrvatske i još 6 organizacija mladih i za mlade koje djeluju u Hrvatskoj, udruga Delta sudjeluje u provedbi projekta "Tko se boji velike zložeste krize-strukturni dijalog o nezaposlenosti mladih".

Projekt se provodi u cilju sveobuhvatnog istraživanja stavova, položaja i iskustava mladih o njihovom položaju na tržištu rada kao i uključivanja mladih u rješavanje problema nezaposlenosti.
Nezaposlenost mladih je strukturni problem čiji je uzrok, s jedne strane nedovoljno efikasna politika zapošljavanja, a s druge mediteranski model tržišta rada, koji u pravilu diskriminira osobe koje tek na njega ulaze ili su na početku svojih radnih karijera (u velikoj većini, mlade osobe). O ovoj problematici mladi moraju biti konzultirani kako bi donositelji odluka dobili rezultate koji su korisni za daljnje kreiranje politike zapošljavanja mladih. Osim toga, strukturnim dijalogom dat ćemo doprinos dobroj praksi direktnog uključivanja mladih u procese donošenje odluka.

Projekt obuhvaća tri osnovne skupine aktivnosti. Prva se odnosi na konzultacije na terenu, koje su se održale u 8 hrvatskih gradova, a uključile su oko 130 mladih osoba i oko 20 predstavnika/ca lokalnih dionika zaduženih za politike zapošljavanja. Druga se odnosi na internetske konzultacije putem kratkog upitnika koji su ispunjavale mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina, dostupnog. Konačno, rezultati ove dvije skupine aktivnosti bit će objedinjeni u jedinstvenu publikaciju koja će biti predstavljena 19. lipnja 2012.g. relevantnim dionicima na završnoj konferenciji u Zagrebu.

Deltin zadatak u ovom projektu jest sudjelovanje na partnerskim sastancima, provedba fokus grupe u Rijeci, diseminacija online upitnika te sudjelovanje na nacionalnoj konferenciji.

Više informacija o uključivanju udruge Delta u proces strukturiranog dijaloga možete pronaći na našim mrežnim stranicama:

Udruga Delta-strukturirani dijalog