Europa za mlade

Europa za mlade

Radionice „Europa za mlade“ uključuju podizanje razine znanja učenika srednjih škola o ustroju Europske unije i o mogućnostima koja ona nudi za mlade od 15 do 30 godina starosti u području cijeloživotnog učenja, mobilnosti i zapošljavanja. Učenici će dobiti i informativi materijal u vidu brošura koje sadrže osnovne informacije u skladu sa sadržajem radionica, ali i smjernice za dalje razvijanje interesa u pojedinim područjima od interesa za mlade.

Udruga Delta provela je u šk.g. 2011/2012 istraživanje među srednjoškolcima u kojem su učenici sami odabrali područja od najvećeg interesa vezano na temu o Europskoj uniji pa je sukladno tome sadržaj radionice  kreiran na način da odgovori na stvarne potrebe učenika. Zadržana je metodologija rada koju su profesori i učenici ocijenili vrlo uspješnom zbog interaktivnog i dinamičnog pristupa koji potiče interes i aktivno sudjelovanje učenika.

Naši educirani voditelji radionica približit će učenicima sve potrebne informacije kako bi učenici stekli saznanja o tome što Europska unija pruža mladima te će im ponuditi osnovne resurse kako bi učenici mogli naknadno samostalno istražiti dodatne mogućnosti sukladno individualnim interesima.

Planirana je provedba 20 radionica u trajanju jednog školskog sata.

Projekt je financiran od strane Grada Rijeke.