Učinkovito i održivo sudjelovanje građana

Udruga Delta provodi projekt “Učinkovito i održivo sudjelovanje građana” zajedno s nositeljem projekta: Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative (Doboj, Bosna i Hercegovina) te
partnerima: Analitika (Sarajevo, Bosna i Hercegovina) i Centar za informisanje i edukaciju građana (Cetinje, Crna Gora) uz financijsku podršku Instituta otvoreno društvo.

Opći cilj projekta je jačanje demokratske lokalne uprave u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj kroz pružanje podrške sudjelovanju građana u postupcima donošenja odluka. Specifični ciljevi projekta su:
• Razvijanje smislenih rješenja u području javnih politika utemeljenih na činjenicama (protokoli) koja će pomoći lokalnim vlastima u snažnijem uključivanju građana u postupcima odlučivanja.
• Podizanje svijesti ključnih dionika o važnosti, mogućnostima i dobrim praksama u regiji za aktivno i smisleno uključivanje građana u postupcima odlučivanja na lokalnoj razini.
• Jačanje kapaciteta u području javnih politika i zagovaranja organizacija civilnoga društva i stručnjaka koji aktivno rade na promicanju i poboljšanju sudioničkih praksi na lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Glavna aktivnost projekta usmjerena je na izradu protokola za sudjelovanje građana. U tu svrhu provest će se istraživanje, a rezultati istraživanja predstavljat će osnovu za izradu protokola uz uključenje svih relevantnih dionika. Istraživački izvještaj i protokoli bit će objavljeni i distribuirani ciljanim skupinama u svakoj od tri zemlje, čime će se povećati dostupnost informacija, analiza i novih rješenja u području javnih politika, te olakšati napori lokalnih vlasti da uključe građane u odlučivanje.

Dokument "Principi, smjernice i protokoli za sudjelovanje javnosti u odlučivanju na lokalnoj razini" moguće je preuzeti na dnu stranice.

Aktivnost zagovaranja pratit će sve ostale projektne aktivnosti, kako bi se povećala svijest ključnih dionika, prvenstveno predstavnika vlasti na svim razinama i organizacija civilnog društva, kao i da bi se promovirali protokoli i rezultati istraživanja.

Projektne aktivnosti provodit će se u razdoblju 01.05.2011. – 01.08.2012. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 99.975 US dolara.
Provedbu ovog projekta podržavaju: Udruga općina u Republici Hrvatskoj, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Savez općina i gradova Federacije BiH, Savez opština i gradova Republike Srpske i Zajednica opština Crne Gore.