20/01/2020

Ulična oaza - dijalog s mladima o urbanom prostoru

O AKTIVNOSTI

Projekt “Ulična oaza – dijalog s mladima o urbanom prostoru” provodimo u partnerstvu s nositeljima, Udrugom Filmaktiv od ožujka do lipnja 2020. godine. Projekt se financira u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3 u području mladih, u iznosu 6.760,00 EUR a vodi se pod brojem 2019-3-HR01-KA347-077000. Projekt je usmjeren na promjenu negativnog stave mladih prema politici te pružanju mogućnosti za preuzimanje odgovornosti kroz kritičko promišljanje teme održivog urbanog prostora i aktivno sudjelovanje u intervencijama u javnom prostoru.

Opći cilj projekta je educirati mlade za kritičko promišljanje teme javnog prostora i aktivno sudjelovanje u intervencijama u urbanom prostoru kroz sustavni dijalog s donositeljima odluka u Rijeci, u kontekstu programa Europske prijestolnice kulture (EPK Rijeka 2020).

Specifični ciljevi projekta su:

1. Potaknuti mlade ljude na promišljanje javnog urbanog prostora kroz okvir održivog razvoja;

2. Upoznati mlade s političkim procesima u institucijama vlasti na lokalnoj razini;

3. Upoznati mlade ljude s volonterskim programom i potaknuti ih na volontiranje u zajednici;

4. Upoznati mlade s programom Europske prijestolnice kulture;

5. Osposobiti mlade za samostalno planiranje i provedbu intervencije u urbanom prostoru kroz volontersku akciju;

6. Educirati mlade za videoaktivizam i realizaciju kraćeg video tutorijala za volontersku akciju u javnom prostoru.

Sukladno postavljenim ciljevima projekta, provedba aktivnosti odvijat će se kroz tri glavne programske cjeline:

Konferencija za mlade i donositelje odluka pokriva teme održivog razvoja s naglaskom na javni prostor, volonterski program te Europsku prijestolnicu kulture i njene popratne programe. Nakon uvodnih izlaganja i predavanja sudionici ulaze u strukturni dijalog s relevantnim dionicima iz područja urbanog održivog razvoja te će se održat vođena rasprava o građanskoj participaciji i aktivizmu te mogućnostima uključivanja u volontersku akciju.

Mladi se dijele u dvije grupe -interventnu i video grupu - pod vodstvom zaposlenika Udruge Delta i Filmaktiv. Interventna grupa osmišljava i održava volontersku akciju s ciljem održive intervencije u urbanom prostoru, a druga grupa izrađuje edukativni video. Video rad zamišljen je kao svojevrsni tutorijal za buduće generacije volontera koji pružaju kratke uputa o tome kako planirati i organizirati volontersku akciju, koji su ključni elementi za uspjeh, kako efikasno podijeliti poslove, koji su preduvjeti za održivost neke instalacije u javnom prostoru te koje estetske i funkcionalne upute slijediti.

Poludnevni događaj postavljanja instalacije u javnom prostoru te samo predstavljanje projekta i prezentacija nastale intervencije medijima i suradnicima. Dio predstavljanja uključuje i projekciju edukativnog video rada nastalog u sklopu edukacije