Zgrabi priliku i sudjeluj u izradi Lokalnog programa za mlade u Rijeci

O AKTIVNOSTI

Mlada si osoba i živiš u Rijeci? Želiš dati svoje mišljenje i doprinijeti kvaliteti života mladih? Donosimo ti priliku da se aktivno uključiš u konzultacije te da iskažeš svoje mišljenje o važnim pitanjima za mlade. Pozivamo te da se aktivno uključiš u kreiranje nadolazećeg Lokalnog programa za mlade Grada Rijeke 2018 - 2020 (dalje u tekstu: LPM). Radi se o dokumentu koji će sadržavati važne smjernice o tome što će se u Rijeci raditi po pitanju mladih i zato je važno da ti, kao mlada osoba u dobi od 15 do 30 godina, imaš priliku sudjelovati u konzultacijama o LPM-u.

Konzultacije provodi udruga Delta u suradnji s Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo u sklopu projekta "Mladi u riječkom programu". Tijekom konzultacija imat ćeš priliku dati svoje mišljenje, sugestije ili komentar na poglavlja u Nacrtu lokalnog programa za mlade Grada Rijeke 2018 - 2020. Konzultacije s mladima održat će se u obliku fokus grupa te će biti obrađena sva poglavlja koja obuhvaća LPM. Kroz konzultativni proces, mladi će se upoznati s projektom i sadržajem poglavlja kako bi mogli dati svoje mišljenje. Na svakoj fokus grupi bit će prisutan najmanje jedan predstavnik Grada Rijeke koji sudjeluje u izradi LPM-a.

Za sudjelovanje u konzultacijama potrebno je prijaviti se putem prijavnice. S obzirom na ograničeni broj sudionika u fokus grupama prednost pri sudjelovanju ostvarit će se prema redoslijedu zaprimljenih prijava.

Projekt „Mladi u riječkom programu“ ima za cilj upoznati mlade s područja grada Rijeke s lokalnim politikama za mlade i omogućiti im sudjelovanje u izradi Lokalnog programa za mlade 2018. - 2020. U projektne aktivnosti - 6 fokus grupa i izdavanje publikacije "Lokalni program za mlade Grada Rijeke" - uključit će se 48 mladih u dobi od 15 do 30 godina te predstavnici Grada Rijeke. Mladi srednjoškolci, studenti, aktivni, zaposleni i nezaposleni informirat će se o procesu izrade Lokalnog programa za mlade, sadržajem njegovog nacrta, odnosno finalne verzije, načinima uključivanja mladih u proces te će se konzultirati kako bi dali svoja mišljenja i preporuke na Nacrt Lokalnog programa za mlade. Sudjelovanje mladih u izradi Lokalnog programa za mlade Grada Rijeke osigurat će da se mišljenja i preporuke mladih integriraju u njegovu završnu verziju te da se lokalne politike za mlade temelje na stvarnim potrebama mladih na području Rijeke što u konačnici doprinosi podizanju kvalitete života mladih.
Projekt provodi udruga Delta uz financijsku podršku Agencije za mobilnost i programe EU, kroz program Erasmus+, KA3, u suradnji s Gradom Rijekom.