Utjecaj međunarodnog volontiranja

O AKTIVNOSTI

Volonterstvo obogaćuje život pojedinca na razne načine, a nedavno objavljena studija Europske komisije, “Study on the Impact of Transnational Volunteering through the European Voluntary Service” detaljno ih analizira. Rezultati pokazuju da volonterstvo pomaže razvijanju društvenih vještina,  daje prednost pri zapošljavanju te pozitivno utječe na to kako učimo.

Analizom dostupne literature i anketiranjem volontera, Europska volonterska služba ispitala je utjecaje volonterstva unutar Europske unije u razdoblju od 1996. do 2016. godine. Istraživanje je provedeno u 15 zemalja, kako bi se prikupio što širi raspon podataka i perspektiva. Utjecaji su podijeljeni na tri razine: utjecaj na pojedinca, utjecaj na organizacije te utjecaj na lokalnu zajednicu.

Čak 80% ispitanika istaknulo je da su volontiranjem napredovali na profesionalnom planu, jer su stekli vještine koje su ih odvojile od ostalih konkurenata te su stekli iskustvo na raznim područjima. Motivacija za volontiranje im je učenje stranih jezika, upoznavanje novih ljudi te prilika za život u inozemstvu. Smatraju da su volontiranjem stekli novi pogled na svoje sposobnosti, a osim učvršćivanja svoje samostalnosti, naučili su komunicirati i raditi u timu. EVS također utječe podizanjem svijesti o drugim kulturama te marginalnim i ugroženim skupinama  društvu.

Utjecaj volonterstva na organizacije očituje se u povećanju njihove otvorenosti prema kulturalnim različitostima prilikom zapošljavanja, osnaživanju internacionalnog ugleda organizacije te poboljšanju vještina vođenja projekata. Čak 97% organizacija ocijenilo je svoje sudjelovanje u volonterskim programima uspješnima.

Iako je na razini lokalne zajednice najteže precizno izmjeriti utjecaj volonterstva, sami pojedinci volonteri svojim radom s ugroženim skupinama zajednice imaju veliki efekt. Pomažu im sudjelovati u aktivnostima za koje inače ne bi imali priliku, uče ih jezike te ih upoznaju s drugim kulturama. Volonteri također informiraju javnost o Europskoj uniji te europskom identitetu, što doprinosi stjecanju pozitivne slike o Europskoj uniji, kao i drugim zemljama koje se u njoj nalaze. Sve to pomaže motivirati mlade da se aktiviraju u zajednici, ali i da izvan nje, na transnacionalnoj razini, pokušaju učiniti razliku. EVS projekti često utječu na lokalne strukture razvijanjem kapaciteta lokalne zajednice te tako pomažu graditi civilno društvo.

Europska volonterska služba osnovana je 1996. Godine, a od tada je pružila priliku više od 100 000  mladih ljudi iz cijele Europe da razvijaju svoje vještine, podupiru svoju zajednicu te pomognu neprofitnim organizacijama. Od 2014. godine, kada je postala dio Erasmus+ programa, pa do 2020. očekuje se da će uključiti još toliko. Trenutno uključuje 5,200 organizacije iz 33 programske zemlje, 22 partnerske zemlje i više od 100 zemalja diljem svijeta.

Studija je dostupna online, kao i njen sažetak.