Misija i vizija

Misija organizacije

Udruga Delta promiče kulturu aktivnog građanstva kroz osnaživanje kompetencija mladih kako bi bili proaktivni članovi zajednice, poticanje međusektorske suradnje u područjima vezanima uz mlade te zagovaranje interesa i potreba mladih.  U svom radu Delta povezuje informiranje, neformalno obrazovanje i utjecaj na javne politike poštujući načela odgovornosti, jednakih mogućnosti i poštivanja različitosti.

Vizija organizacije

Aktivan i odgovoran građanin – uspješna i zadovoljna zajednica!

Zajednica društveno odgovornih i proaktivnih građana motiviranih za prepoznavanje potreba, problema i izazova u zajednici te osmišljavanje rješenja i njihovu implementaciju.