01/01/1970

Ured za udruge

O AKTIVNOSTI

Ured za udruge stručna je služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Uredbom o Uredu za udruge radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj. Istom Uredbom uređeno je da Uredom upravlja ravnatelj, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, po prethodno provedenom javnom natječaju.