04/07/2017

Osnovna škola Vežica

O AKTIVNOSTI

Osnovna škola Vežica dugogodišnji je suradnik udruge Delta te od 01.lipnja 2017.godine i partner na projektu pod nazivom "VOLLUMEN - širenje mreže školskog volontiranja".Više informacija o školi dostupno na mrežnim stranicama škole: http://os-vezica-ri.skole.hr/