19/01/2015

Delta i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci održali radionice "Kako napisati projektni prijedlog"

O AKTIVNOSTI

Treneri udruge Delta, u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci, održali su radionicu "Kako napisati projektni prijedlog" namijenjenu studentima Sveučilišta u Rijeci. Na radionici su sudjelovale dvije grupe sa ukupno 40 studenata više sastavnica u dva dijela - prvi dio radionice održan je 28. i 29. studenog, a drugi - praktični dio - 5. i 6. prosinca na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Studenti su u prvom dijelu dobili informacije o sadržaju projektne prijave, točnije teorijska znanja potrebna za prijavu projekta na natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci koji je otvoren 5. prosinca 2014. godine. U drugom dijelu, studenti su na praktičnim primjerima vlastitih projektnih prijava (koje su morali izraditi tijekom prvog tjedna prosinca) učili o zahtjevima konkretnog natječaja kojime se svake godine financiraju projekti studentskih udruga, grupa studenata i studenata pojedinaca. Prošle godine navedenim natječajem financirano je ukupno 96 projekata.