24/09/2018

Sudjelovali smo na „Danima strukturiranog dijaloga“

O AKTIVNOSTI

Dvodnevno događanje  ''Dani strukturiranog dijaloga'' održalo se 18. i 19. rujna 2018. Prvoga dana događanja održana je konferencija  „Što omogućiti mladima da budu spremni za život i društvo?'' vezana uz 5. ciklus strukturiranog dijaloga. Drugi dan događanja bio je rezerviran za sajam dobrih praksi u provedbi projekata strukturiranog dijaloga ''Zavrti lokalnu promjenu''.

Delta je 19.9.2018.g. sudjelovala na sajmu, na kojem je predstavila provedbu projekta „Strukturirani otoci“, ali i ostale projekte u području strukturiranog dijaloga.

Više informacija o događanju i projektu nalaze se na poveznicama:

http://mmh.hr/hr/sto-radimo/erasmus--lokalne-price-strukturirani-dijalog-kao-pokretac-lokalne-promjene-1

http://mmh.hr/hr/vijesti/otvorene-prijave-za-dane-strukturiranog-dijaloga-18-i-1992018