10/06/2019

Održana nacionalna konferencija u Samoboru – Europe Goes Local

O AKTIVNOSTI

Konferencijom je okončana provedba aktivnosti u Hrvatskoj u sklopu projekta „Europe Goes Local  - Supporting Youth Work at the Municipal Level“. To je najveći europski projekt u području mladih u Europi koji okuplja 27 partnera i odvija se na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Na nacionalnoj razini sudjeluju agencije za provedbu programa Erasmus+ pa se tako hrvatska Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) ovaj put našla u ulozi korisnika i provoditelja aktivnosti. AMPEU je oformio nacionalnu delegaciju u kojoj su, osim njihovih predstavnika, uključeni i civilni i istraživački sektor.

Delta je od samog početka uključena u nacionalnu delegaciju putem svoje predstavnice Maje Uršić Staraj koja je sudjelovala u osmišljavanju i provedbi aktivnosti projekta „Europe Goes Local“ u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj su provedene brojne aktivnosti usmjerene prvenstveno jedinicima lokalne samouprave (JLS), ali i osobama koje rade s mladima kako bi se potaknuo rad s mladima na lokalnoj razini. Prva nacionalna konferencija poslužila je kao uvod u projekt. Zatim je proveden trodnevni trening na kojem su JLS-i izradili svoje individualne planove za unaprijeđenje rada s mladima u njihovim sredinama. Po završetku treninga i izrade planova uslijedila je njihova jednogošinja provedba. Podršku JLS-ima pri provedbi planova pružila je nacionalna delegacija u vidu praćenja i savjetovanja, popraćenim organiziranim međunarodnim edukativnim aktivnostima (treninzi i studijski posjeti).

Aleksandra Živković (AMPEU) je na konferenciji, nakon uvodnih govora, predstavila rezultate projekta za Hrvatsku, a Marko Kovačić (Institut za društvena istraživanja Zagreb) upoznao je prisutne s Poveljom za rad s mladima na lokalnoj razini. Središnji dio konferencije bio je posvećen dijeljenju iskustva sudionika putem dva panela. Prvi panel „Doprinos projekta u razvoju poticajnoj okruženja za lokalni rad s mladima„ fokusirao se je na provedbu planova u lokalnim sredinama gdje su svoja iskustva podijelili Mirna Kezele (Varaždin), Sanda Sušanj (Rijeka), Marija Kapović (Opuzen) i Marko Vešligaj (Pregrada). Drugi panel „Europska dimenzija projekta Europe Goes Local„ bio je posvećen iskustvima u međunardonim aktivnostima poput konferencija i studijskih posjeta u Finsku i Litvu.  Na njemu su govorili Maja Uršić Staraj (Udruga Delta), Neven Topolnjak (Velika Gorica) i Aleksandra Podrebarac (Carpe Diem).

Sam kraj konferencije bio je posvećen najavi sljedećih događanja, s fokusom na tzv. follow –up projekta. Hrvatska nacionalna agencija donijela je odluku da će se Europe Goes Local u Hrvatskoj provoditi još jedan ciklus te su prisutni dobili informaciju da su otvorene prijave za sudjelovanje za predstavnike jedinica lokalne samouprave.

Ispred Delte, na konferenciji su sudjelovale Sara Sušanj i Maja Uršić Staraj.

Više informacija o novom ciklusu aktivnosti Europe Goes Local i prijavi nalazi se na poveznici

Rok za prijavu je 28/06/2019.