11/03/2011

Najava Dana akcije u Opatiji

O AKTIVNOSTI

Dana 30. ožujka 201.g. u Gradu Opatiji, Maršala Tita 3, održava se “Dan akcije” – središnji dio projekta "Mislim globalno, djelujem lokalno".

Riječ je o projektu kojeg udruge GONG i Delta provode od 2006., a po drugi put u suradnji s Gradom Opatijom, s ciljem pružanja mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Radi postizanja tog cilja proveden je niz pripremnih aktivnosti za kulminaciju projekta u njegovu središnjem događaju - „Danu akcije“.

Tijekom “Dana akcije” opatijski srednjoškolci pripremaju projektne prijedloge na zadanu temu, a kulminacija “Dana akcije” je upravo sjednica Vijeća mladih kada svi sudionici projekta glasuju za najbolji projektni prijedlog u Gradskoj vijećnici. Najbolji projekt kojeg će izabrati sami učenici bit će i realiziran nakon „Dana akcije“ za što je Grad Opatija osigurao 5.000 kuna. U provedbu projekta ove godine ponovno su se uključile sve 4 opatijske srednje škole odnosno 40 učenika i učenica koji će tijekom „Dana akcije“, razvijati projektne prijedloge na zadanu temu.