10/05/2017

Uspješan završetak projekta "Srednjoškolci u dijalogu sa zajednicom"

O AKTIVNOSTI

Projekt pod nazivom „Srednjoškolci u dijalogu sa zajednicom“ uspješno je proveden, a kao rezultat proizašla je ova zanimljiva brošura koju možete pronaći na sljedećoj poveznici: Informator 

Projekt je za cilj imao potaknuti i povećati aktivno sudjelovanje mladih u lokalnoj zajednici i time smanjiti nepovjerenje mladih prema političkom sustavu i institucijama vlasti odnosno nepovjerenje političkih institucija i društva prema mladima, povećati uključenost mladih u procese donošenja odluka na lokalnoj razini te potaknuti aktivizam i volonterski rad mladih te njihovo uključivanje u rad udruga i građanskih inicijativa. Direktni korisnici projekta bili su učenici i učenice srednjih škola u Rijeci te mladi koji djeluju ili imaju interes za djelovanje u oblicima aktivnog građanstva.

Kroz aktivnosti projekta, koje su obuhvaćale 3 susreta, sudionici su se upoznali s procesom strukturiranog dijaloga te spoznali važnost njihovog uključivanja u sam proces. Također su imali prilike, prilikom posjeta gradskoj samoupravi, upoznati se s načinom rada lokalne samouprave te razvijati dijalog s donositeljima odluka.

Prilikom prvog susreta sudionici su imali prilike učiti o procesu strukturiranog dijaloga, politikama za mlade, važnosti aktivnog sudjelovanja u društvu, a kroz interaktivan rad pokazali su vrijedan angažman i zadovoljstvo neformalnim načinom rada pri obrađivanju spomenute tematike.

Tijekom drugog susreta učenici srednjih škola imali su prilike razgovarati s mladim studentima i zaposlenicima organizacija civilnog društva koji imaju iskustva u područjima za koja su mladi sudionici iskazali interes. Metodom „žive knjižnice“ sudionici su „čitajući knjige“ saznali korisne informacije od mladih koji imaju direktna iskustva u različitim područjima interesa. U drugom dijelu dana mladi su posjetili Grad Rijeku gdje su se upoznali s pojedinim gradskim odjelima (Odjel za odgoj i školstvo, Odjel za gradsku samoupravu i upravu). Predstavnici navedenih odjela predstavili su djelokrug rada mladima, a zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke, predstavio je mladima strukturu lokalne samouprave te ovlasti gradskog vijeća i gradonačelnika, odnosno zamjenika gradonačelnika. Tijekom navedenog susreta, sudionici su imali priliku postavljati pitanja o temama koje ih najviše zanimaju.

Treći susret obuhvaćao je rad sudionika u manjim grupama gdje su radili na izradi koncepta brošure „Kako naći rješenja u zajednici“. Definirali su područja brošure, njezin izgled i koje korisne informacije bi ona trebala sadržavati. U drugom dijelu dana su članovi Savjeta mladih Grada Rijeke predstavili ulogu Savjeta mladih i svoj dosadašnji rad. Sudionicima je predstavljen youthpass, instrument za samovrednovanje stečenih kompetencija kroz projekt te je na kraju provedena evaluacija.

Pri završetku projekta izdala se brošura u elektroničkom obliku pod nazivom „Informator - brošura za mlade“. Sadržaj i izgled brošure definirali su korisnici uz podršku provoditelja projekta kako bi najbolje odgovarala njihovim potrebama i imala odgovarajući pristup mladima. Brošura obuhvaća informacije za koje su mladi sudionici u projektu iskazali da im nedostaju kako bi se aktivnije mogli angažirati u svojoj zajednici.

Projekt "Srednjoškolci u dijalogu sa zajednicom" provodila je udruga Delta, u okviru Erasmus+ programa, uz financijsku podršku Agencije za mobilnost i programe EU, u razdoblju od veljače do svibnja 2017.godine.