18/12/2013

Realiziran učenički projekt s „Dana akcije Rijeka“ - „Zdrava Rijeka!“

O AKTIVNOSTI

U utorak, 12. studenog 2013. godine, u Gradu Rijeci održan je 8. po redu Dan akcije, središnji događaj projekta „Mislim globalno, djelujem lokalno!“. U Danu akcije sudjelovalo je četrdeset učenika iz riječkih srednjih škola. Učenici su bili podijeljeni u jednu novinarsku grupu i pet manjih grupa koje su izradile i prezentirale svoje projekte uz pomoć volontera i volonterki Delte te djelatnika Grada Rijeke.

Učenici su izrađivali projektne prijedloge na temu „Europsko građanstvo“ , a koji su bili prezentirani na sjednici “učeničkog vijeća“. Projekt „Zdrava Rijeka“  izglasan je kao najbolji, a Grad Rijeka osigurao je sredstva za njegovu realizaciju.

Tijekom prosinca učenici su realizirali dvije aktivnosti predviđene projektom „Zdrava Rijeka“.

Predavanje za zaintresirane srednjoškolce na dvije teme: „Sportske ozljede“ (predavač dr. Alen Vukelić) i „Poremećaji prehrane“ (predavačica psihologinja Andrea Rupčić) održalo se u prostorijama Medicinske škole u Rijeci (Gajeva ulica 1) u petak, 13. prosinca 2013. u 16 h.

Informativni štand na kojem su učenici upoznavali građane Rijeke s načinima prevencije bolesti  kao što su dijabetes i osteroporoza održalo se u srijedu 18. prosinca 2013. godine na Jadranskom trgu.