22/03/2011

U OŠ Vežica održana 3. Županijska smotra projekata

O AKTIVNOSTI

U petak 18.03.2011.g. u Osnovnoj školi Vežica održana je 3. Županijska smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko društvo. Svoje projekte iz demokratskog građanstva predstavilo je šest ekipa iz osnovnih škola i jedna ekipa is srednje škole.

Smotra je kulminacija Projekta građanin čiji je cilj aktivno uključiti mlade u građanski život njihovih zajednica. U svojim projektima mladi uče prepoznati problem u svojoj okolini o kojem se informiraju i dokumentiraju te proučavajući vezane postojeće i alternativne politike istražuju moguća rješenja. Na posljetku, učenici odaberu plan akcije za rješavanje spomenutog problema. Svoje projekte ekipe prezentiraju kako usmeno tako i izradom pokazne i dokumentacijske mape.

Kako bi se mladi pripremili za život u demokratskom društvu i osposobili za sudjelovanje u javnom životu na lokalnoj i nacionalnoj razini, proces uključuje suradničko učenje, interdisciplinarno istraživanje te timski rad i razvijanje prezentacijskih vještina. Takvim interaktivnim pristupom mladi se uče građanskom odgoju i demokratskim načelima dok istovremeno aktivno sudjeluju u životu svoje zajednici.

U ulozi procjentiljece na smotri projekata sudjelovala je Maja Uršić Staraj iz Udruge Delta.