17/02/2011

Izmjene kalendara radionica izobrazbe Programa MRRAK u 2011. godini 1

O AKTIVNOSTI

U kalendaru radionica izobrazbe Programa MRRAK u 2011. godini izmijenjeni su neki termini i lokacije radionica. Radionice „Prikupljanje sredstava“ (31.03.2011.) i „Izrada proračuna“ (03.03.2011.) biti će održane u Ročkom Polju, a ne u Pazinu. Radionica „Prikupljanje sredstava“ u Mrkoplju premještena je sa 17.09. na 16. 04. 2011.