17/01/2016

Tribina "Posvetimo više pozornosti mladima"

O AKTIVNOSTI

Dana 15. siječnja 2016. godine u prostorijama OKC Palach održana je tribina pod nazivom "Posvetimo više pozornosti mladima". Unatoč činjenici da se u Rijeci provodi nekolicina kontinuiranih aktivnosti za mlade raznolikih organizacija civilnog društva, evidentan je nedostatak jasnijih strateških smjernica koje će fokus imati na implementaciji dodatnih sadržaja usmjernih spram aktivnije uloge mladeži.

Program za mlade Grad Rijeke 2009 – 2013 je u međuvremenu zastario. Nastajale su nove ideje i programi, no i sama mladež često zanemaruje aktivnosti koje se tiču njih samih.Koji su sadašnji relevantni sadržaji za mlade na području grada i županije? Što treba promijeniti na ovom području te na koji način dodatno motivirati mlade; su neka od pitanja koja su govornici pokušali odgovoriti tokom održavanja sama tribine koja je bila veoma posjećena od strane zainteresiranih mladih.

 Na tribini su sudjelovali: - Zoran Stevanović,Regionalni Info Centar za mlade - Saša Pešut, Savjet mladih Grada Rijeke - Karlo Kralj, Mreža Mladih Hrvatske - Jelena Martinčić, Ri Rock. Razgovor je moderirao: Alen Halilović, Udruga Delta. U organizaciji tribine zaslužna je udruga Ri Rock i Mreža Mladih Hrvatske.