01/07/2015

Održana dvodnevna konferencija za mlade Neka se lokalni glasovi čuju!

O AKTIVNOSTI

U Rijeci je 28. i 29. svibnaj 2015. godine održana konferencija za mlade „Neka se lokalni glasovi čuju!“ organizaciji Regionalnog info centra za mlade Rijeka.

Događanja prvoga dana konferencije „Neka se lokalni glasovi čuju“ bila je svojevrsna priprema mladima za sudjelovanje na drugom danu konferencije kada se govorilo o strukturiranom dijalogu, potrebama mladih u lokalnoj zajednici, ulozi mladih u lokalnim politikama za mlade te predstavljanju priručnika „Sudjelovanje mladih u procesu donošenju (političkih) odluka“.

Također, drugog dana konferencije održane su konzultacije oko preporuka IV ciklusa strukturiranog dijaloga koje su proveli osposobljeni lokalni koordinatori strukturiranog dijaloga: Alen Halilović (Alfa Albona, Labin), Mirela Pašić (SOS telefon Rijeka) i Maja Uršić Staraj (udruga Delta, Rijeka).