18/10/2013

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže mladima u inicijativi „Želimo zdravu hranu“

O AKTIVNOSTI

U petak, 18. listopada 2013.g. u 13:30 sati, u prostorijama informativnog centra Grada Rijeke (Ri info) na Korzu, održat će se prvi sastanak grupe mladih koji s udrugom Delta provode inicijativu mladih „Želimo zdravu hranu“.

Inicijativu financiranom sredstvima Europske komisije kroz program „Mladi na djelu“ provode mladi koji žele upoznati javnost s problemom neadekvatne prehrane srednjoškolaca. Srednjoškolci su jedina skupina mladih u Republici Hrvatskoj koja nema organiziranu prehranu kao što to imaju djeca u vrtiću, učenici osnovnih škola i studenti. Zato se srednjoškolci hrane uglavnom brzom hranom koja je neadekvatna za adolescente u razvoju.

Grupa mladih će, uz podršku udruge Delte, na sastancima razraditi plan aktivnosti koji uključuje kreiranje web stranice, organizaciju okruglog stola, izradu letaka i brošura te završnu konferenciju.

Svi zainteresirani građani i građanke pozvani su da se pridruže inicijativi i daju podršku mladima u njihovim nastojanjima da se organizira adekvatna prehrana za srednjoškolce.

Više informacija o inicijativi: http://udruga-delta.hr/Aktivnosti/Inicijativa-Zelimo-zdravu-hranu