26/01/2015

Realiziran učenički projekt s „Dana akcije Rijeka“ - „Djela, ne riječi!“

O AKTIVNOSTI

Projekt „Djela, ne riječi“ osmišljen je s ciljem da se srednjoškolci educiraju o osnovnim postupcima u hitnim slučajevima u svrhu spašavanja ljudskih života i imovine.

Edukacija se sastojala od dva predavanja koja su se održala u prostorijama Gimnazije „Andrije Mohorovičića“ 23. siječnja 2015. godine, dan kada škola slavi svoj rođendan. Prvo predavanje o pružanju prve pomoći vodili su doktorica Petra Šverko, glavna sestra Maša Vico te Dorotea Vukelić i Klara Smolić, studentice medicine. Nakon uvodnog predavanja dr. Šverko, učenici su uz pomoć studentica simulirali pružanje prve pomoći na lutkama, tj. učili su davati umjetno disanje i masažu srca. Drugo predavanje održao je zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke Dario Gauš koji je učenicima približio rad Javne vatrogasne postrojbe Rijeka, upoznao je učenike s pravilnim postupanjem u slučaju požara. Na kraju predavanja g. Gauš je u školskom dvorištu demonstrirao korištenje vatrogasnog aparata za gašenje požara u čemu su se učenici i sami okušali. Predavanje je završeno ispred ulaza u školu gdje su se učenici upoznali s izgledom i opremom vatrogasnog vozila.

Projekt „Djela, ne riječi“ osmišljen je na „Danu akcije“ koji se 13. studenog 2014. Godine održao po 9. put u Gradu Rijeci u sklopu projekta  „Mislim globalno, djelujem lokalno!“. U Danu akcije sudjelovalo je četrdeset učenika iz riječkih srednjih škola. Učenici su bili podijeljeni u jednu novinarsku grupu i pet manjih grupa koje su izradile i prezentirale svoje projekte uz pomoć volontera i volonterki Delte te djelatnika Grada Rijeke. Učenici su izrađivali projektne prijedloge na temu „Cjeloživotno učenje“ , a koji su bili prezentirani na sjednici “učeničkog vijeća“. Projekt „Djela, ne riječi“  izglasan je kao najbolji, a Grad Rijeka osigurao je sredstva za njegovu realizaciju.