18/01/2016

Održan sastanak na temu osnivanja Centra za ponovnu upotrebu (CPU) Rijeka

O AKTIVNOSTI

Dana 15. siječnja .2015. godine u 17h u OKC Palach održan je sastanak potencijalnih zadrugara na temu osnivanja Centra za ponovnu upotrebu (CPU) Rijeka. Na sastanku je za početak Teodor Petričević iz ACT grupe predstavio ulogu zadruga u razvoju lokalne zajednice te pravila oko osnivanja i rada zadruge.

Također je predstavljen model poslovanja Centra za ponovnu upotrebu (CPU) Rijeka s naglaskom na fokus djelovanja koji će bit usmjeren na zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih skupina zahvaljujući: (1) sakupljanju, sortiranju i ponovnoj upotrebi otpadnog materijala (tekstil, odjeća i obuća, roba široke potrošnje, namještaj, električni i elektronski otpad), (2) proizvodnji i prodaji proizvoda (zadružnih proizvoda, industrijskih krpa, sortiranog (3) ugostiteljskoj djelatnosti (reuse caffe), (4) edukacijama i radionicama za širu javnost.