20/06/2015

Održane konzultacije s mladima "Kavom do odluka!"

O AKTIVNOSTI

Udruga Delta organizirala je dana 29. siječnja 2015. godine konzultacije s mladima na temu "Rad s mladima i donošenje odluka". Konzultacije, održane u prostorijama cafe bara "Cukarikafe", dio su procesa strukturiranog dijaloga koji se provodi u svim zemljama Europske unije pa tako i u Hrvatskoj. Pokrenula ga je Europska unija 2009. godine kako bi mladima dala priliku da kažu svoje mišljenja i prijedloge koja zatim utječu na kreiranje europske politike za mlade.

"Strukturko" se provodi u ciklusima koji traju 18 mjeseci, a svaki ciklus ima svoju temu. Trenutačno je u tijeku četvrta faza ciklusa koja je počela u srpnju 2014. i trajat će do prosinca 2015. s temom osnaživanja mladih, a poseban naglasak stavljen je na pristup mladih njihovim pravima i važnost sudjelovanja u političkom životu.

Korištenjem metode world cafe pitali smo mlade ljude u Rijeci da nam kažu svoja mišljenja i stavove na temu rada s mladima i donošenja odluka, a njihove zaključke poslali smo Nacionalnoj radnoj skupini za provedbu strukturiranog dijaloga s mladima koja će ih zatim integrirati u nacionalnoj izvještaj koji, zajedno s ostalim izvještajima država članica, čini podlogu za donošenja preporuka na europskoj konferenciji.