14/11/2017

Okrugli stol: "Prema demokratskoj školi" 23.11.2017. u gradskoj vijećnici Grada Rijeke

O AKTIVNOSTI

GOOD inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja, udruga Delta i udruga PaRiter organiziraju okrugli stol "Prema demokratskoj školi", koji će se održati 23.11.2017. u Gradu Rijeci, Korzo 16 (gradska vijećnica) s početkom u 14:00 sati. 

Okrugli stol otvoren je za javnost, a posebno je namijenjen učiteljima, profesorima i stručnim suradnicima koji provode ili žele provoditi građanski odgoj u svojoj školi. 

U demokratskom društvu obrazovanje ima važnu ulogu pripremiti buduće građane za aktivan rad na unaprjeđenju demokratske kulture i poštivanju i zaštiti ljudskih prava. Stoga je potrebno da škole aktivno žive demokraciju kako bi se oblikovala školska kultura koja promiče demokraciju i ljudska prava. Takva školska kultura, u kojoj učenici uče i žive demokraciju, omogućava učenicima razvijanje svoje građanske i društvene kompetencije. 

Kako bi se potaknule škole, učitelji i stručni suradnici na izgradnju takve školske kulture GOOD inicijativa je izradila publikaciju koja sadrži preporuke i smjernice za škole za razvijanje demokratske školske kulture, te prijedlog Nastavnog plana i programa za predmet „Građanski odgoj i obrazovanje“

Na okruglom stolu će biti predstavljena navedena publikacija, ali i neki drugačiji modeli uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja, te će se otvoriti prostor za razgovor o mogućnostima izgradnje demokratske školske kulture unutar postojećeg okvira.

Na okruglom stolu će govoriti: 

  • Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja
  • Sanda Sušanj, Grad Rijeka
  • Lana Golob, Grad Rijeka
  • Gordana Frol, Osnovna škola Vežica
  • Maja Uršić Staraj, Udruga Delta

Izvršna direktorica Udruge Delta, Maja Uršić Staraj, predstavit će projekt Vollumen - unaprijeđenje školskog volontiranja, budući da je odgoj za volonterstvo i aktivno građanstvo jedna od važnih sastavnica Građanskog odgoja i obrazovanja. Projekt se provodi u sklopu operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.te su sredstva za provebu osigurana iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“. Partneri na projektu su Udruga SMART, Prva riječka hrvatska gimnazija i Osnovna škola Vežica. 

Prije okruglog stola održat će se fokus grupa zatvorenog tipa, na kojoj će se raspravljati o iskustvima učitelja, profesora i stručnih suradnika o provođenju građanskog odgoja i obrazovanja na lokalnoj razini.