11/11/2016

Održana Akcija za 5!

O AKTIVNOSTI

U srijedu, 9.11.2016.g. održana je 11. Akcija za 5! u organizaciji Delte i uz podršku Grada Rijeke.

Tema ovogodišnje Akcije za 5! bila je "Mladi rade za mlade".

U Akciji je sudjelovalo 52 učenika iz 12 riječkih srednjih škola. Učenici su radili u malim grupama uz podršku koordinatora-volontera: Ana Zebić, Iva Perković, Laura Sutlović, Asja Spasojević, Sanja Baretić i Boris Kanazir.

Pet grupa pisalo je projekte na temu "Mladi rade za mlade" dok je novinarska grupa pratila cijeli tijek Akcije za 5! i objavila radove na svom portalu.

Grupe su u prijepodnevnim satima, u prostorijama gradske uprave osmislile sljedeće projekte:

  • Grupa 1: Kulturnjaci, Projekt: Pet dana kulture
  • Grupa 2: Tim ljubičasti, Projekt: Budi svoj san
  • Grupa 3: Dikobrazi, Projekt: Psihološko savjetovanje mladih
  • Grupa 4: Smoki, Projekt: Mladi za mlade
  • Grupa 5: Open book, Projekt: Tvoja budućnost

Svaka grupa izabrala je svog predstavnika u Vijeću učenika koje je izabralo najbolji projekt. Najboljim projektom proglašen je "Mladi za mlade" grupe Smoki za čiju realizaciju su osigurana sredstva Grada Rijeke u iznosu od 5.000,00 kn.

Također, svi prisutni u gradskoj vijećnici glasali su najoriginalniji projekt, a to je "5 dana kulture" dok su predstavnici članova Savjeta mladih Grada Rijeke odabrali grupu koja je bila najkonstruktivnija u raspravi. S obzirom na iznimnu kvalitetu ovogodišnje rasprave, članovi Savjeta mladih Grada Rijeke odlučili su dodijeliti nagradu za tu kategoriju dvjema grupama: Dikobrazima i Smokijima. Nagrade za te kategorije osigurao je Grad Rijeka u vidu ulaznica za klizalište.

Kako je ove godine kvaliteta projektnih prijedloga bila na iznimno visokoj razini, Delta je odlučila pružiti mentorsku podršku pri realizaciji ostalih učeničkih projekata.