15/02/2017

Radionice u području prava i mogućnosti mladih

O AKTIVNOSTI

Imaš 15 – 30 godina i živiš na području Rijeke? Želiš naučiti više o tome kako se aktivno uključiti u rad lokalne zajednice? Nudimo ti priliku da sudjeluješ u projektu u kojem ćeš steći nova znanja i vještine u području prava i mogućnosti mladih te razvijati suradnju s drugim sudionicima, a samim time i stvarati potencijalne prilike za zapošljavanje.

 

Prijavi se na sudjelovanje u projektu „Srednjoškolci u dijalogu sa zajednicom“ putem e-maila: [email protected] 

 

Udruga Delta provodi projekt pod nazivom „Srednjoškolci u dijalogu sa zajednicom“, u razdoblju od 01.02. – 01.05.2017.godine te ovim putem poziva mlade da se prijave na sudjelovanje.

 

Predviđeno je sudjelovanje 30 mladih te dvoje donositelja odluka, a projekt za cilj ima potaknuti sudjelovanje mladih u zajednici te poticati raspravu o temama usmjerenim na mlade kako bi se mladi mogli aktivno uključiti u procese donošenja odluka i djelovati u svojoj zajednici.

 

Projektne aktivnosti obuhvaćaju tri susreta s mladima i donositeljima odluka, čiji su termini unaprijed definirani tijekom kojih će mladi:

-          educirati  se u području prava i mogućnosti mladih te o programima i uslugama koje im se nude

-          educirati se o procesu strukturiranog dijaloga

-          steći nova znanja i vještine za aktivno djelovanje u svojoj zajednici

-          razvijati suradnju s donositeljima odluka te se umrežavati s ostalim sudionicima

-          upoznati se s radom Savjeta mladih u Gradu Rijeci

-          sudjelovati u izradi brošure pod nazivom „Kako pronaći rješenja u zajednici“

 

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem e-maila [email protected]  najkasnije do 20.02.2017. te poslati tražene podatke (ime i prezime, datum i godina rođenja, mjesto prebivališta, kontakt e-mail).

 

 

U slučaju da Vam je potrebno više informacija o projektu slobodni ste kontaktirati nas na niže navedene kontakte:

[email protected] , 0914825448

[email protected] , 0989125897

 

 

Susreti se sastoje od interaktivnih predavanja, edukacije i posjeta lokalnoj samoupravi Grada Rijeke u terminima:

 

-          28.02.2017. Interaktivno predavanje tijekom kojeg će sudionici spoznati važne informacije o procesu strukturiranog dijaloga u koji se mladi mogu i trebaju uključiti kako bi ostvarili komunikaciju, a potom i suradnju s akterima u lokalnoj zajednici

-          21.03.2017. Posjet sudionika gradskoj samoupravi te razvijanje aktivnosti dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini – provedba aktivnosti upoznavanja mladih o predstavničkim,  izvršnim i upravnim tijelima u lokalnoj samoupravi, te njihovim pravima

-          04.04.2017. Edukacija i razvoj svijesti mladih o izbornom procesu i izbornim pravima i drugim oblicima sudjelovanja građana u donošenju odluka na lokalnoj razini