09/12/2010

U Poreču predstavljen program MRRAK

O AKTIVNOSTI

Predstavnik udruge Delta Igor Bajok predstavio je u četvrtak , 25. studenog, program Mreže za razvoj regionalnih kapaciteta predstavnicima i predstavnicama organizacija civilnoga društva koje djeluju na području Grada Poreča. Nakon predstavljanja programa i ključnih usluga koje organizacije provoditeljice programa pružaju za udruge građana, udruge u osnivanju i građanske inicijative iskazan je interes za održavanjem ciklusa radionica izobrazbe koji uključuje radionice na teme pisanje prijedloga projekta, prikupljanja sredstava i izrada proračuna. Uz navedeno, na prezentaciji je rečeno da postoji potreba za snažnijim međusobnim povezivanjem udruga koje djeluju u Poreču, unaprijeđenju kriterija za dodjelu sredstava namijenjenih radu udruga iz proračuna Grada Poreča, kao i komunikacije između udruga i Grada. Spomenuti ciklus radionica bit će održan u prvoj polovici naredne godine.