26/10/2017

Još jedna "Akcija za 5!" je iza nas

O AKTIVNOSTI

U srijedu 25. listopada 2017.g. održana je dvanaesta po redu Akcija za 5! u organizaciji Udruge Delta, uz podršku Grada Rijeke. 

U ovogodišnjoj akciji sudjelovala su 52 učenika iz 11 riječkih srednjih škola. Radili su u malim grupama uz podršku 5 koordinatora-volontera: Dora Nikolla, Slobodan Šolaja, Iva Davorija, Ema Žufić i Matea Zoričić. Formirana je i novinarska grupa učenika, koju su vodili Boris Kanazir i Iva Černjar Ivančan. Rad novinarske grupe dostupan je na posebnom portalu

Tema ovogodišnje Akcije za 5! bila je "Informiranje mladih", a učenici su osmislili sljedeće projekte: 

1. Grupa 1: Šatro, Projekt: Informativni program za srednjoškolce 

2. Grupa 2: Nova generacija, Projekt: A šta sad

3. Grupa 3: Pet milja do cilja, Projekt: Znam da ništa ne znam

4. Grupa 4: Tekući žirevi, Projekt: Lovac na novac 

5. Grupa 5: Fiumani, Projekt: Web stranica

Vijeće učenika, koje su činili izabrani predstavnici svih škola, kao pobjednički projekt ovogodišnje Akcije za 5! odabrali su Informativni program za srednjoškolce grupe Šatro. Pobjednike je proglasio pročelnik Odjela za kulturu, Ivan Šarar, a Grad Rijeka je za njegovu realizaciju osigurao 5000 kuna. 

Predstavnici Savjeta mladih Grada Rijeke odabrali su grupu Šatro kao najkonstruktivniju u raspravi, a svi prisutni u vijećnici najoriginalnijim su proglasili projekt Lovac na novac grupe Fiumani. Nagrade je osigurao Grad Rijeka u vidu ulaznica za klizalište i karata za kuglanje. 

Udruga Delta će osigurati podršku učenicima u provedbi pobjedničkog projekta.