11/10/2018

Pridruži nam se - volontiraj u Delti!

O AKTIVNOSTI

Naša vizija je zajednica društveno odgovornih i proaktivnih građana motiviranih za prepoznavanje potreba, problema i izazova u zajednici te osmišljavanje rješenja i primjenu rješenja. Promičemo kulturu aktivnog građanstva kroz razvoj kompetencija i osnaživanje mladih da bi bili proaktivni članovi zajednice, poticanje međusektorske suradnje u području mladih te zagovaranje interesa i potreba mladih na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.  U svom radu povezujemo informiranje, neformalno obrazovanje i utjecaj na javne politike poštujući načela odgovornosti, jednakih mogućnosti i poštivanja različitosti.

Naši projekti bave se razvojem rada s mladima na nacionalnoj i europskoj razini, razvoju politika za mlade na lokalnoj i nacionalnoj razini, strukturiranim dijalogom mladih i donositelja odluka, neformalnim obrazovanjem mladih za preuzimanje inicijative i angažman u zajednici, podrškom mladih u ostvarivanju projekata u zajednici, promicanjem građanskog odgoja i obrazovanja na svim razinama te razvojem volonterstva.

Uključujemo volontere kao podršku i izvođenju različitih aktivnosti, a po njihovim željama i interesima uključujemo ih u planiranje i pisanje projektnih prijedloga. Također, podržavamo osobnu inicijativu svakog volontera za predlaganje i osmišljanje vlastite aktivnosti i/ili projekta.

Trenutno smo u potrazi za volonterima na sljedećim pozicijama:

Radionice o volontiranju za djecu i mlade

Ovim putem pozivamo osobe s interesom i ljubavi za rad s djecom i mladima da se pridruže Deltinom timu u svojstvu asistenta/ice u izobrazbi djece i mladih, pri čemu bi odgovornosti i dužnosti volontera/ke obuhvaćale sljedeće:

 • Proučavanje potrebnih materijala o temama odgoja za volontiranje odnosno školskog volontiranja koje će osigurati prijavitelj i partneri na projektu.
 • Sudjelovanje na edukaciji tijekom koje će potencijalni volonteri proći kroz obuku o opisu volonterske pozicije
 • Sudjelovanje u pripremi radnog materijala potrebnog za provođenje radionica za djecu i mlade u području odgoja za volontiranje odnosno školskog volontiranja.
 • Sudjelovanje u praćenju odvijanja radionica za djecu i mlade
 • Prema željama volontera/ke, sudjelovanje u izvođenju radionica, s posebnim naglaskom na prezentaciju vlastitog volonterskog iskustva i dodatnu animaciju učenika

Radionice pokrivaju sljedeće teme: što je volontiranje; prava i obaveze volontera; gdje i kako se uključiti u volontiranje; kako organizirati volontersku akciju. Ciljna skupina su djeca i mladi od 10 do 18 godina, a trajanje radionice iznosi 90 minuta.

 • Potrebne materijale za edukaciju o volonterskoj poziciji
 • Uredno bilježene volonterske sate i potvrdu o volontiranju
 • Volontiranje u ugodnom okruženju
 • Podršku u svim fazama volontiranja, s posebnim naglaskom na refleksiji i unaprjeđenju kompetencija volontera/ke
 • Uključivanje volontera/ke u ostale aktivnosti organizacije prema željama volontera/ke

 Od volontera/ke se očekuje da izdvoji 3-4 sata za inicijalni razgovor, pripremu i edukaciju o samoj volonterskoj poziciji. Zatim se očekuje da bude fleksibilan/na prilikom pripreme radnog materijala potrebnog za provođenje izobrazbe za djecu i mlade te da odvoji u prosjeku 10 - 15 sati mjesečno za sudjelovanje u provođenju radionica.

Prijaviti se možete e-mailom u kojem treba napisati ime i prezime, godište i kratko motivacijsko pismo (tko ste i što vas je potaklo na javljanje?)  na [email protected], gdje možete dobiti više pojedinosti i odgovore na sva pitanja.

 

Promotivne aktivnosti: podcast o volontiranju

Svrha podcasta “Heroji iz susjedstva” jest informirati javnost o mladim volonterima, te potaknuti ostale mlade na volontiranje. U tu svrhu svakog mjeseca objavljuje se 1 podcast u trajanju od 5 do 10 minuta, na sljedećoj poveznici: https://audiomack.com/artist/udruga-delta.

Ovim putem pozivamo osobe s interesom za snimanje podcasta, pri čemu bi odgovornosti i dužnosti volontera/ke obuhvaćale sljedeće:

 • Sudjelovanje u izboru sugorovnika ili sugovornice
 • Snimanje podcasta sa izabranim volonterom ili volonterkom
 • Pomoć u uređivanju snimljenog materijala
 • Potrebne materijale za edukaciju o volonterskoj poziciji
 • Podršku i prostor za snimanje podcasta
 • Uredno bilježene volonterske sate i potvrdu o volontiranju
 • Volontiranje u ugodnom okruženju i upoznavanje mladih volontera
 • Uključivanje volontera/ke u ostale aktivnosti organizacije prema željama volontera/ke

Od volontera/ke se očekuje da izdvoji 3-4 sata za inicijalni razgovor, pripremu i edukaciju o samoj volonterskoj poziciji. Zatim se očekuje da bude fleksibilan/na prilikom pripreme radnog materijala potrebnog za provođenje izobrazbe za djecu i mlade te da odvoji u prosjeku 5-10 sati mjesečno za snimanje i uređivanje podcasta.

Prijaviti se možete e-mailom u kojem treba napisati ime i prezime, godište i kratko motivacijsko pismo (tko ste i što vas je potaklo na javljanje?) na [email protected], gdje možete dobiti više pojedinosti i odgovore na sva pitanja.

Radionice o volontiranju za djecu i mlade i podcast o volontiranju „Heroji iz susjedstva“ provode se u sklopu projekta „VOLLUMEN – širenje mreže školskog volontiranja“ kojeg Udruga Delta provodi s partnerima Volonterski centar Rijeka Udruge SMART, Prvom riječkom gimnazijom i Osnovnom školom Vežica. Projekt se provodi u sklopu operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. te su sredstva za provedbu osigurana iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ uz sufinanciranje Ureda za udruge Republike Hrvatske. 

 

Pomoć u održavanju društvenih mreža

Udruga Delta, osim web stranice, ima Facebook stranicu i Instagram. Osim sadržaja vezanih uz rad udruge i projekte koji se provode, tamo se dijele sadržaji koji se procijene zanimljivima korisnicima (recimo, izbori za Europski parlament mladih, radionice i natjecanja u okolici, obilježavanje važnih datuma, korisne infografike,  fotografije...).

Ovim putem pozivamo osobe s interesom za kreiranje i dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama, pri čemu bi odgovornosti i dužnosti volontera/ke obuhvaćale sljedeće:

 • Sudjelovanje u izboru sadržaja za društvene mreže
 • Pomoć u kreiranju sadržaja za društvene mreže
 • Pomoć u dijeljenju sadržaja na društvenim mrežama
 • Potrebne materijale za edukaciju o volonterskoj poziciji
 • Uredno bilježene volonterske sate i potvrdu o volontiranju
 • Volontiranje u ugodnom okruženju
 • Podršku u svim fazama volontiranja, s posebnim naglaskom na refleksiji i unaprjeđenju kompetencija volontera/ke
 • Uključivanje volontera/ke u ostale aktivnosti organizacije prema željama volontera/ke

Prijaviti se možete e-mailom u kojem treba napisati ime i prezime, godište i kratko motivacijsko pismo (tko ste i što vas je potaklo na javljanje?) na [email protected], gdje možete dobiti više pojedinosti i odgovore na sva pitanja.

Ukoliko se niste pronašli u navedenim volonterskim pozicijama a voljeli bi se uključiti u naš rad ili, jednostavno, doznati više o tome čime se bavimo, slobodno nam se javite!