13/10/2010

Program MRRAK predstavljen u Kastvu i Rovinju

O AKTIVNOSTI

Predstavnici udruge Delta Igor Bajok i Petar Ležaja predstavili su u utorak, 21. rujna, program Mreže za razvoj regionalnih kapaciteta predstavnicima i predstavnicama organizacija civilnoga društva koje djeluju na području Grada Kastva.

Nakon predstavljanja programa i ključnih usluga koje organizacije provoditeljice programa pružaju za udruge građana, udruge u osnivanju i građanske inicijative iskazan je interes nazočnih za održavanjem radionica izobrazbe u Kastvu te je posebno istaknuta potreba za edukacijom iz pisanja prijedloga projekta i prikupljanja sredstava za rad udruga, ali i edukacijom iz područja računovodstva neprofitnih organizacija.

Tjedan dana kasnije, u utorak, 28. rujna, Program MRRAK predstavljen je i organizacijama civilnoga društva koje djeluju na području Grada Rovinja.