05/04/2019

Studijsko putovanje u Karlovac – mjesto susreta

O AKTIVNOSTI

Bili smo u Karlovcu na studijskom putovanju kako bi saznali nešto više o volonterskim iskustvima institucija i udruga.

Prezentacije udruga i ideja bile su organizirane u Gimnaziji Karlovac, a predstavili su se:

Školski volonterski klub Gimnazije Karlovac koja potiče volontiranje i kroz školski kurikulum,

Studio 8 – studio susreta nezavisne kulture koji potiče najbolje od domaćih i lokalnih mladih glazbenih snaga. Studio se nalazi u suterenu Gimnazije Karlovac, a učenici sami organiziraju tečajeve sviranja, čak i za svoje nastavnike.

Kinoklub Karlovac je udruga mladih koja se bavi audiovizualnom umjetnošću te promiče filmsku i video kulturu i srodne umjetnosti. Strategiju djelovanja udruge osmišljavaju sami učenici i članovi uz podršku voditelja. Primarno rade na vlastitim, autorskim uradcima, a u tome surađuju s Gimnazijom Karlovac i ostalim udrugama u području audiovizualnog stvaralaštva, a provode i edukativne programe za djecu i mlade. Organizatori su poznatog Karlovačkog riječnog kina.

Ka-matrix je udruga koja se bavi područjima nezavisne kulture, novih medija, neformalnim obrazovanjem mladih i aktivizmu mladih. Predstavili su svoj rad u organizaciji radionica za kreativno i kritičko promišljanje angažmana mladih u javnim prostorima kroz aktivizam i umjetnosti.

VolonterKA – Lokalni volonterski centar Karlovac i Centar za mlade Grabrik.

Ugostila nas je udruga Carpe diem Karlovac koja koordinira različite aktivnosti za mlade Grada Karlovca i potiče i podržava volonterske inicijative mladih. Volonterke na programu Europskih snaga solidarnosti predstavile su i svoja volonterska iskustva i motivirale učenike da promišljaju o mobilnosti.

 

S nama je bilo i 40 srednjoškolaca kao i nekolicina predstavnika odgojno-obrazovnih institucija s područja Primorsko-goranske županije, koordinatora školskih volonterskih klubova.

 

Studijsko putovanje održalo se u sklopu projekta VOLLUMEN koji provodimo s udrugom SMART, Prvom riječkom hrvatskom gimnazijom i Osnovnom školom Vežica, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda i Udruga za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Cilj projekta je unaprijediti kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za razvoj kvalitetnih i održivih volonterskih programa odgoja za volontiranje i školskog volontiranja, potaknuti djecu i mlade na aktivno građanstvo i uključivanje u volonterske aktivnosti u osnovnim/srednjim školama i u zajednici te promicati vrijednosti i vrednovanje odgoja za volontiranje u Primorsko-goranskoj županiji, ali i šire.