03/06/2019

Završena procjena stanja školskog volontiranja u PGŽ na početku i na kraju projekta VOLLUMEN (lipanj 2017 - svibanj 2019)

O AKTIVNOSTI

Izrađena je procjena stanja razvijenosti školskog volontiranja na području Primorsko-goranske županije. Autorica procjene je izv.prof.dr.sc. Bojana Ćulum.

Procjenu stanja možete preuzeti ovdje.

Osnovna svrha procjene stanja je promišljanje daljnjeg djelovanja organizacija uključenih u istoimeni projekt (dominantno Udruga Delta i SMART), a u kontekstu pružanja dugoročne sustavne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama u području razvoja institucionalnih volonterskih programa i poticanja učenika na volontiranje.

Kako bi se to postiglo, provela se kombinacija kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja: u dijelu istraživanja anketnim upitnikom sudjelovalo osamnaest ustanova, a u dijelu kvalitativnog istraživanja sudjelovalo je  četrnaest koordinatora volonterskih programa, jedanaest učenika osnovnoškolske, i šest srednjoškolske dobi iz odgojno-obrazovnih ustanova na području Primorsko-goranske županije.