13/11/2018

Sastanak s koordinatorima Akcije a 5!

O AKTIVNOSTI

U ponedjeljak, 5. studenog, održan je sastanak s koordinatorima i koordinatoricama učenika na projektu Akcija za 5!

Zadatak koordinatora je mentoriranje grupe učenika kroz cijeli dan aktivnosti: od osmišljanja, preko pisanja, do predstavljanja projekta i rasprave u Gradskoj vijećnici. Koordinatori imaju ulogu facilitatora, tj. posrednika u procesu učenja svoje grupe učenika.

Ovogodišnji koordinatori i koordinatorice su:

  • Sara Blažić
  • Ana Marija Brđanović
  • Sebastijan Demark
  • Antonella Kuzma
  • Sara Sušanj
  • Matija Vurušić

Također, jedna grupa učenika čini novinarsku grupu, čiji je zadatak popratiti aktivnosti ostalih grupa kroz dan, o kojima izvještavaju putem web portala ovdje. Njihov koordinator je Boris Kanazir.

(foto: Marko Laća)