17/02/2011

U Krku održana radionica na temu „Osnaživanje suradnje imeđu udruga građana i lokalnih vlasti“

O AKTIVNOSTI

U okviru Programa MRRAK u Krku je u srijedu, 16. veljače, održana poludnevna radionica na temu „Osnaživanje suradnje imeđu udruga građana i lokalnih vlasti“. Na radionicama je sudjelovalo 14 predstavnika/ca organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave s područja otoka Krka. Radionica je za cilj imala predstaviti teoretski i institucionalni okvir te mogućnosti i načine osnaživanja suradnje između organizacija civilnoga društva i jedinica lokalne samouprave.

Zbog iskazanog interesa sudionika tijekom mjeseca travnja održat će se i nastavak radionice o osnaživanju suradnje između dva sektora.

Radionicu je vodio Igor Bajok.