12/11/2014

Najava Dana akcije u Rijeci

O AKTIVNOSTI

Dana 13. studenog 2014.g. u Gradu Rijeci, Korzo 16, održava se deveti “Dan akcije” – središnji dio projekta “Mislim globalno, djelujem lokalno”.

Riječ je o projektu kojeg provodi udruga Delta u suradnji s Gradom Rijekom s ciljem pružanja mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Radi postizanja tog cilja proveden je niz pripremnih aktivnosti za kulminaciju projekta u njegovu središnjem događaju - „Danu akcije“.

Tijekom “Dana akcije” riječki srednjoškolci pripremaju projektne prijedloge na zadanu temu, a kulminacija “Dana akcije” je upravo sjednica Vijeća mladih kada svi sudionici projekta glasuju za najbolji projektni prijedlog u Gradskoj vijećnici. Najbolji projekt kojeg će izabrati sami učenici bit će i realiziran nakon „Dana akcije“ za što je Grad Rijeka osigurao novčana sredstva za njegovu provedbu. U provedbu projekta ove godine uključilo se 11 riječkih srednjih škola odnosno 50 učenika i učenica koji će tijekom „Dana akcije“, razvijati projektne prijedloge na temu „Cjeloživotno obrazovanje“.