09/12/2010

U Matuljima predstavljen program MRRAK

O AKTIVNOSTI

Predstavnik udruge Delta Igor Bajok predstavio je u ponedjeljak , 15. studenog, program Mreže za razvoj regionalnih kapaciteta predstavnicima i predstavnicama organizacija civilnoga društva koje djeluju na području Općine Matulji. Nakon predstavljanja programa i ključnih usluga koje organizacije provoditeljice programa pružaju za udruge građana, udruge u osnivanju i građanske inicijative iskazan je interes za održavanjem radionica izobrazbe u Matuljima te je posebno istaknuta potreba za edukacijom iz pisanja prijedloga projekta i prikupljanja sredstava za rad udruga. Dogovoreno je da će se ove radionice održati u mjesecu ožujku naredne godine.