09/12/2010

U Rabu predstavljen program MRRAK

O AKTIVNOSTI

Predstavnici udruge Delta Igor Bajok i Petar Ležaja predstavili su u utorak , 30. studenog, program Mreže za razvoj regionalnih kapaciteta predstavnicima i predstavnicama organizacija civilnoga društva koje djeluju na području Otoka Raba. Nakon predstavljanja programa i ključnih usluga koje organizacije provoditeljice programa pružaju za udruge građana, udruge u osnivanju i građanske inicijative iskazan je interes za održavanjem ciklusa radionica izobrazbe koji uključuje radionice na teme pisanje prijedloga projekta, prikupljanja sredstava i izrada proračuna. Dogovorena je i suradnja organizaciija provoditeljica programa MRRAK i Pučkog otvorenog učilišta u Rabu glede distribucije informacija o programu i pomoći u pripremi i provedbi radionica izobrazbe na Rabu.