08/04/2016

Održana prva konferencija V.ciklusa strukturiranog dijaloga

O AKTIVNOSTI

Početkom 2016.g. započeo je V.ciklus strukturiranog dijaloga, a zemlje koje ovoga puta čine trio presidency te koje su zaslužne za definiranje tematskog prioriteta novog ciklusa su Nizozemska, Slovačka i Malta. Tema koja će biti aktualna do polovice 2017.g. glasi „Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe - Ready for life, ready for society".

U razdoblju od 04. – 08.travnja 2016.g. održana je prva konferencija novog ciklusa, za mlade i donositelje odluka na europskoj razini, u Nizozemskoj, u gradu Amsterdamu.

Tijekom konferencije, predstavnici mladih i donositelja odluka, iz europskih zemalja, zajedno su radili na definiranju izazova s kojima se mladi susreću u našem društvu, a koji im ujedno onemogućuju da se uključe u raznoliku, povezanu i sadržajem bogatu Europu. Nakon definiranja izazova, kreirana su pitanja za konzultacije koje će se provoditi do kraja kolovoza 2016.g. na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. U tom procesu mladi diljem Europe imati će priliku izraziti svoje mišljenje te reći na glas svoje probleme. Cilj strukturiranog dijaloga je da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade.

Predstavnici Nacionalne radne skupine za provedbu strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj također su sudjelovali na održanoj konferenciji te aktivno nastavljaju sa sljedećim koracima.

Više informacija o uključivanju udruge Delta u proces strukturiranog dijaloga možete pronaći na našim mrežnim stranicama: 

Udruga Delta-strukturirani dijalog